HOBBY


De producten die Uitgeverij Divo op de markt brengt, zijn allemaal voortgekomen uit hobby's van ondergetekende.
Ik ben een enorme bofkont dat ik op die manier mijn brood mag verdienen. Het nadeel van je liefhebberijen omzetten in werk, is dat je op den duur geen hobby meer overhoudt. Gelukkig weet ik me op de gebieden hiernaast tot nu toe te beheersen. Als ik een beetje uitkijk, blijft dat ook zo...

Uitgeverij Divo's products all started as a hobby. I'm very happy that I can earn a living that way. The risk of changing your hobby into a profession is that you lose your hobby's. Fortunately I have succeeded to avoid that scenario with the topics on the right.
With a little luck I'll keep it that way...

Jan van Die
uitgever/publisher


  • De documentatie over mijn hobby's kan in het Engels zijn.

  • The documents on my hobby pages might be in Dutch.

  •